Gan augstprātība, gan cēlsirdība izriet no augsta pašvērtējuma. To savstarpējā atšķirība ir tajā vienīgajā apstāklī, ka augstprātīga cilvēka pašvērtējumam nav nekāda pamata, bet, savukārt, cēlsirdīgam tāds ir.