Kāda no manām pamattēzēm paredz vienmēr censties drīzāk pārvarēt sevi nekā likteni un drīzāk mainīt savas vēlēšanās nekā pasaules kārtību; un vispār pieradināt sevi pie uzskata, ka pilnīgi mūsu varā ir tikai mūsu domas.