Diži cilvēki uzskata, ka nav lielāka ļaunuma par gļēvu cilvēku nespēju panest ciešanas, un kaut arī viņi neieredz netikumus, tomēr viņi neieredz arī tos, kas atrodas šo netikumu varā un izjūt pret viņiem vienīgi nožēlu.