Apņēmība atmest visus uzskatus, kas iegūti iepriekšējā mūža gaitā, nebūt nav atdarināšanas cienīgs paraugs.

+1
+51
-1