Kad liktenis apvelta kādu ar labumiem, kuru tiešām viņš nav cienīgs, un, kad mūsos mostas skaudība tikai tāpēc, ka mīlot taisnību mēs dusmojamies, ka tā nav ņemta vērā šo labumu sadalē, tad šī skaudība ir piedodama.