Pareizi izvēlieties vārdus, un jūs atpestīsiet pasauli no puses pārpratumu.

+1
+16
-1