Pareizi izvēlieties vārdus, un jūs atpestīsiet pasauli no puses pārpratumu.