Pareizi izvēlieties vārdus, un jūs atpestīsiet pasauli no puses pārpratumu.

+1
+20
-1