Likumdošana ir ērts līdzeklis, lai sabiedrības interešu vārdā iznīcinātu atsevišķu indivīdu.