Nevis tas ir ienaidnieks, kas aizvaino, bet gan tas, kas to dara apzināti.