Slinkums, protams, ir lielākais traucēklis, lai attīstītos mūsu spējas.