Kam gadījies labs znots, tas ieguvis arī dēlu, kam slikts - tas zaudējis arī meitu.