Ko devusi laba audzināšana, kļūst par laimes rotu un patvērumu nelaimē.