Nevis radniecības saites, bet gan interešu kopība rada draugus.