Daudzi, kas liekas draugi, patiesībā nav draugi, un pretēji, daži, kas neliekas draugi, patiesībā ir draugi.

+1
-51
-1