Kas meklē labo, tiem tas nāk caur grūtībām, savukārt nelaime atnāk pati un nemeklēta.