Ienaidnieks nav tas, kas dara pāri, bet gan tas, kas dara to apzināti.