Cilvēkiem ir vairāk jārūpējas par dvēseli nekā par miesu, jo laba dvēsele dara labāku miesu, savukārt, miesas spēks bez prāta ne mazākā mērā nedara labāku dvēseli.