Kas dara ļaunu, ir nelaimīgāks par to, kas no ļaunuma cieš.