Labāk, lai mūs kāds cits paslavē, nekā mēs paši sevi.