Tēvu ieradumi gan labie, gan sliktie pārvēršas par bērnu netikumiem.