Nevis vēja rādītājs maina savu virzienu, bet vējš.