Nav lielākas uguns par kaislību; nav lielākas nelaimes par naidu; nekas tā nesarūgtina kā miesa; nav laimes, kas līdzinātos mieram.