[64] Muļķim, kas blakus gudram kaut mūžu nodzīvojis, par gudrību nav vairāk sajēgas kā karotei par zupas garšu.