Dusmas - atklāts un pārejošs naids; naids - apvaldītas un pastāvīgas dusmas.