Attieksmē ar vainīgiem ir jābūt stingram bez cietsirdības vai iecietīgam bez nolaidības.

+1
-49
-1