Attieksmē ar vainīgiem ir jābūt stingram bez cietsirdības vai iecietīgam bez nolaidības.

+1
-35
-1