Attieksmē ar vainīgiem ir jābūt stingram bez cietsirdības vai iecietīgam bez nolaidības.