Tas, ka Visums mainās atsevišķās daļās, neizraisa nekādas izmaiņas Visumā kopumā. Lieta, kas zaudējusi kādu savu formu, nekavējoties iegūst citu, tā it kā pazūd no skatuves vienā ietērpā, lai tūlīt parādītos citā. Tas arī ir pamatā pasaules mūžīgajai jaunībai un spēkam, tādējādi tai ir svešs vārgums un sabrukums... .

+1
+41
-1
You voted '+1'.