Dzīvs cilvēks, bet cilvēks bez saprāta,- kas baismīgāks par mironi.