Cilvēks nespēj patiesi pilnveidoties, ja nepalīdz pilnveidoties arī citiem.