Mīlestība - interesantākā un vispiedodamākā no visām cilvēciskajām vājībām.