Ne vienmēr tas liels, kas ieņem augstu stāvokli, ne vienmēr tas mazs, kas atrodas zemāk.