Ikviens, kas atvieglo otra ciešanas, šajā pasaulē ienes labo.