Demokrātija paplašina cilvēka individuālās brīvības robežas; savukārt sociālisms tās ierobežo. Demokrātija atzīst katra atsevišķa cilvēka pašvērtību; sociālisms pārvērš katru cilvēku par darba rīku, par skaitli. Starp demokrātiju un sociālismu nav nekā kopēja izņemot vienu vārdu: vienlīdzība. Tomēr arī šeit ir atšķirība: demokrātija tiecas pēc vienlīdzības brīvībā, tajā pat laikā, kad sociālisms - pēc vienlīdzības piespiešanā un verdzībā.

+1
-41
-1