Izliecies, ka sevi cieni, tad arī citi tevi cienīs.