Pakalpojumus ir jāvērtē nevis pēc tā labuma, ko guvuši to saņēmēji, bet gan pēc tiem upuriem, ko nesuši to sniedzēji.