Sievietei nav cita cietsirdīgāka ienaidnieka par otru sievieti.