Kad Diogenam [no Sinopes] pavaicāja, kapēc cilvēki pasniedz žēlastības dāvanas ubagiem, bet nekad - filozofiem, Diogens atbildēja: Tapēc, ka uzskata, ka par akliem un klibiem tie paši var kļūt, bet nekad - par filozofiem.