Par gudro, pēc viņa [Pitagora] vārdiem, spēj būt tikai dievs, bet nevis cilvēks. ... . Filozofs [gudrību mīlošais] - vienkārši ir tas, kas izjūt vajadzību pēc gudrības.