Epikūrs par lielākām uzskata dvēseles mokas, jo miesas mokas noris tikai tagadnē, bet dvēseles - gan pagātnē, gan tagadnē, gan nākotnē. Līdzīga iemesla dēļ, arī garīgas baudas ir nozīmīgākas par miesiskām.