Audzināšana savalda jauniešus un mierina večus, dara bagātus nabagos un pazemīgus bagātos.