Vecāki nepelna pateicību par to, ka laiduši mūs pasaulē, jo daba ir visa esošā cēlonis, gan arī par to, kādi mēs esam piedzimuši, jo mūsu [individualitātes] cēlonis ir pirmelementu salikums. Vecāki būtu pelnījuši pateicību, ja bērni būtu radušies to izvēles vai nolūku rezultātā, bet radības ir dzimumattiecību sekas, kurās tie stājušies baudas dēļ, bet nevis tamdēļ, lai laistu pasaulē bērnus.