Katra no nelaimēm, kad to gaida, vienmēr liekas drausmīgāka par to, kas tiešām jāizcieš tai atnākot. Bailes ir tik lielas, ka daudzi traucas pretim tam, kas viņus biedē. Tā vētrā nokļuvušie negaida, kad viņu kuģis nogrims, un vēl pirms tam beidz savu dzīvi pašnāvībā.