Pārlieku liela ideālisma un morālā cildenuma sekas bieži ir tās, ka cilvēks izvairās pildīt savus ikdienas pienākumus.

+1
-32
-1