Es nekad nenoliedzu, nekad neapstrīdu, vienīgi dažreiz ko piemirstu.