Kritiķi - cilvēki, kas piedzīvojuši neveiksmi literatūrā un mākslā.