Dzīvojis nabadzībā, es miršu bagāts, bet labāk būtu bijis otrādi.