Ja arī bērnos nav saskatāma tikumiskā ideāla pilnība, tad vismaz nav iespējams nepiekrist, ka viņi ir nesalīdzināmi tikumiskāki par pieaugušajiem.