Kad pašam nav priecīgs prāts, tad sveša laime sāpina.