Bez bērniem tik ļoti mīlēt cilvēci nebūtu iespējams.