Humanitāte ir tikai ieradums, civilizācijas radītais. Tā var arī pilnīgi izzust.