Daudzi cilvēki ir godīgi patiecoties tam, ka ir muļķi.

+1
+30
-1