Rakstnieks, kura darbi nav guvuši ievērību, ar vieglumu pārtop par žultainu kritiķi: tā arī vājš un bezgaršīgs vīns var pārtapt par lielisku etiķi.